Dezynsekcja

« Back to Glossary Index

Dezynsekcja to proces polegający na usunięciu lub kontroli populacji szkodliwych owadów w środowisku ludzkim, zwierzęcym lub roślinnym. Jego celem jest eliminacja zagrożenia, jakie te owady mogą stanowić dla zdrowia, komfortu lub mienia ludzi oraz dla przemysłu rolniczego czy spożywczego. Dezynsekcję przeprowadza się na szkodnikach takich jak np. pluskwy, karaluchy, rybiki cukrowe, mrówki czy komary, ich jajach oraz larwach.

Dezynsekcja może obejmować różnorodne techniki, takie jak stosowanie insektycydów chemicznych, metod mechanicznych (np. pułapki), kontroli biologicznej czy też modyfikacji środowiska w celu utrudnienia lub uniemożliwienia rozmnażania się i przetrwania szkodliwych owadów. Działania dezynsekcji mogą być przeprowadzane w domach, budynkach użyteczności publicznej, rolniczych obszarach uprawnych czy też w przestrzeniach miejskich. Skuteczna dezynsekcja wymaga zwykle wiedzy fachowej oraz odpowiednich środków, aby zapewnić skuteczność działań przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnych skutków ubocznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Dezynsekcji nie należy mylić z dezynfekcją i deratyzacją. Są to odrębne zabiegi, wchodzące w zakres usług DDD.

« Wróć do słownika