Czy wymrażanie może wywołać hibernację u pluskiew? Zdecydowanie nie! Sprawdź, dlaczego

W walce z plagą pluskiew stosowane są różne metody. Jedną z nich jest technologia Cryonite, oparta na zastosowaniu tzw. suchego śniegu, która zdobyła popularność dzięki swojej skuteczności. Niemniej jednak, czy istnieje ryzyko, że wymrażanie suchym śniegiem może spowodować, że pluskwy wejdą w stan hibernacji, umożliwiający im przeżycie? Z całą pewnością nie! W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii, wyjaśniając zarówno proces hibernacji pluskiew, jak i szczegóły metody Cryonite.

czy-wymrazanie-powoduje-hibernacje-pluskiew

W tym artykule poruszamy zagadnienia:

1. Niska temperatura a proces hibernacji pluskiew

Niska temperatura a proces hibernacji pluskiew

Tzw. hibernacja pluskiew jest procesem, który występuje w warunkach niekorzystnych dla ich aktywności. Jeśli pluskwy są wystawione na niskie temperatury, mogą przechodzić w taki stan, a dokładnie w stan półhibernacji, znanej również jako diapauza. Innymi słowy, w takiej sytuacji pluskwy stopniowo przechodzą w spowolniony stan metaboliczny, co pozwala im przetrwać w trudnych warunkach.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli wyłączysz ogrzewanie zimą lub wystawisz zainfekowane przedmioty na niedogodne warunki atmosferyczne (zimno, wilgoć), pluskwy nie umrą, lecz przejdą w stan nazywany hibernacją. Przystosują się do panujących warunków, rozpoczynając stopniowo w swoich organizmach działania mające ograniczyć do minimum ich funkcje życiowe. Gdy środowisko będzie dla nich korzystniejsze, zaczną się wybudzać.

Proces ten można porównać też do zachowania organizmu człowieka na mrozie. Organizm ludzki również może przetrwać niskie temperatury przez pewien czas. I chociaż nie podda się procesowi hibernacji, to też zacznie uruchamiać procesy ochronne, jak zwężenie naczyń krwionośnych czy drgawki, aby zapobiec hipotermii. Dopiero długotrwałe wystawienie na ekstremalne mrozy może być szkodliwe i prowadzić do śmierci. Analogicznie, pluskwy narażone na niższą temperaturę uruchamiają procesy ochronne – spowalniają funkcje życiowe, przechodząc w stan uśpienia. Co istotne, w ich przypadku czas hibernacji też ma swoje granice, po którym giną. Z tym że w porównaniu do człowieka insekty są lepiej przystosowane i potrafią przetrwać niedogodne warunki znacznie dłużej.

Pluskwy w stanie hibernacji mogą przetrwać nawet do 550 dni. Wyobraźmy więc sobie, że ktoś wystawia zapluskwione łóżko na zewnątrz podczas zimy, gdy temperatura schodzi poniżej zera. Pluskwy ukryte w szczelinach tego mebla są chronione przed nagłą zmianą temperatury. Zdążą więc uruchomić odpowiednie procesy w swoim organizmie i przejść w uśpienie. Jedynie te osobniki, które np. podczas wynoszenia mebla spadną bezpośrednio na śnieg, prawdopodobnie umrą, ponieważ będzie to dla nich zbyt duży szok termiczny. Wracając jednak do pluskiew w szczelinach, które przejdą w stan hibernacji. Jeżeli ktoś np. po miesiącu zdecydowałby się przynieść łóżko z powrotem do domu, to insekty zaczęłyby się stopniowo wybudzać, bo znowu miałyby dogodne warunki do bytowania.

Podsumowując, można skutecznie unicestwić pluskwy poprzez działanie termiczne, ale trzeba poddać je ekstremalnemu i nagłemu działaniu zimna lub pozostawić je w niekorzystnych warunkach przez bardzo długi czas.

Dlaczego Cryonite nie wywołuje hibernacji?

Metoda Cryonite jest skuteczna, ponieważ zamrażanie następuje nagle, a temperatura jest bardzo niska (-78 stopni Celsjusza). W przeciwieństwie do naturalnych warunków, gdzie pluskwy stopniowo przechodzą w stan diapauzy, wymrażanie przy użyciu Cryonite jest procesem gwałtownym. Niskie temperatury nie pozostawiają pluskwom czasu na uruchomienie procesów hibernacji. Po tym, gdy są wystawione na działanie mroźnego dwutlenku węgla, pluskwy zazwyczaj ulegają częściowemu rozpadowi i giną, zamiast przejść w stan uśpienia.

Metoda skuteczna i niechemiczna

Cryonite to innowacyjna metoda zwalczania pluskiew, która bazuje na zastosowaniu mroźnego dwutlenku węgla w postaci suchego śniegu. Jest to technologia, która wyróżnia się swoją skutecznością i przyjaznością dla środowiska, eliminując potrzebę stosowania chemicznych środków owadobójczych.

Wymrażanie Cryonite polega na skierowaniu strumienia zimnego dwutlenku węgla bezpośrednio na obszar, gdzie znajdują się pluskwy. W wyniku tego procesu dwutlenek węgla natychmiast krystalizuje się, przechodząc z fazy gazowej w stałą. Efekt jest natychmiastowy, a pluskwy narażone na działanie tej niskiej temperatury giną.

Podsumowanie

Technologia Cryonite stanowi skuteczną i szybką metodę eliminacji pluskiew, nie pozostawiając szansy na przeżycie tych owadów, które miały kontakt z mroźnym dwutlenkiem węgla. W przemyślany sposób atakuje źródło problemu, eliminując konieczność stosowania chemicznych substancji, co czyni ją atrakcyjną opcją w zwalczaniu pluskiew.