Larwa

Larwa (nazwa pochodząca od łacińskiego słowa „larva”, co oznacza maskę lub widmo) to specyficzne stadium w cyklu życiowym wielu zwierząt, które odznacza się ich zdolnością do wzrostu. Larwa często wyraźnie różni się od dorosłego osobnika pod względem anatomii, fizjologii oraz ekologii. Chociaż termin ten jest powszechnie kojarzony z owadami, larwy są obecne również wśród innych grup zwierząt, takich jak bezkręgowce, ryby i płazy.