Infestacja

Infestacja (z łac. infestatio – napad, najazd) – zasiedlenie i rozwój organizmów, często pasożytów, na powierzchni ciała lub wewnątrz organizmu żywiciela, bądź w środowisku, w którym mieszkają ludzie lub zwierzęta. Infestacja może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia czy degradacji środowiska. W kontekście medycznym, termin ten odnosi się głównie do inwazji pasożytów zewnętrznych, takich jak wszy, pchły czy roztocza. W kontekście rolnictwa i ogrodnictwa, infestacja odnosi się do ataku roślin przez szkodniki. W kontekście budynków mieszkalnych czy magazynowych, infestacja może dotyczyć rozmnażania się szkodników, takich jak pluskwy, karaluchy, mrówki, myszy czy termitów.

Przykłady różnych organizmów, które mogą powodować infestacje:

  • Owady (np. karaluchy, wszy, pchły, mrówki, pluskwy domowe, termitów).
  • Gryzonie (np. myszy, szczury).
  • Roztocza (np. roztocza kurzu domowego, roztocza drzewne).
  • Pasożyty wewnętrzne (np. tasiemce, glisty).
  • Mikroorganizmy (chociaż rzadko używa się terminu „infestacja” w odniesieniu do bakterii czy wirusów, mogą one zasiedlać i namnażać się w organizmie gospodarza w sposób zbliżony do infestacji).
  • Niepożądane rośliny (takie jak chwasty inwazyjne, które mogą zdominować ekosystem i wypierać rodzime gatunki).

Zatem infestacja może dotyczyć różnych organizmów, które w pewnych okolicznościach stają się szkodliwe lub niepożądane w danym środowisku.


W kontekście dezynsekcji możemy mieć do czynienia z wysokim poziomem infestacji mieszkania, który oznacza obecność znacznej liczby szkodników na danym obszarze, co prowadzi do widocznych uszkodzeń, zanieczyszczeń lub zakłóceń w codziennym życiu mieszkańców. Może to objawiać się np. dużą liczbą widocznych szkodników, ich odchodami, uszkodzeniem przedmiotów czy produktów spożywczych, a także objawami alergii u mieszkańców spowodowanymi obecnością szkodników. W takich sytuacjach konieczna jest natychmiastowa interwencja w postaci profesjonalnej dezynsekcji.