Hurtnica pospolita

Hurtnice pospolite (Lasius niger) to mrówki pierwotnie występujące w Europie, ale obecnie szeroko rozprzestrzenione na różnych kontynentach, również w Azji Północnej. Należą do gatunku błonkówek, czyli owadów błonkoskrzydłych z rodziny mrówkowatych. Zwane są także pod nazwami hurtnica zwyczajna i hurtnica czarna.

hurtncie-pospolite

Wygląd

Hurtnica pospolita wyróżnia się niewielkim rozmiarem Dorosły osobnik osiąga ok. 3-5 mm długości. Ciało królowej hurtnicy przybiera kolor od brązowego do czarnego, co przyczynia się do nadania jej potocznej nazwy „hurtnicy czarnej”. Natomiast pracownice tego gatunku mają ubarwienie od żółtawoszarego do ciemnobrązowego. Charakteryzują się proporcjonalnym ciałem, z wyraźnie zaznaczonymi segmentami oraz głową. Cechy te wyróżniają je wśród innych mrówek.

Mimo niewielkich rozmiarów, pracownice z gatunku hurtnicy pospolitej potrafią efektywnie współpracować w obrębie kolonii, pełniąc różnorodne funkcje, takie jak zbieranie pożywienia, opieka nad potomstwem czy utrzymanie gniazda.

Niezwykły proces rozmnażania hurtnicy pospolitej

Rozmnażanie hurtnic, nazywane rojówką, to fascynujący proces, który jest kluczowy dla cyklu życiowego tych mrówek. W trakcie rojówki płodne samice i samce opuszczają swoje gniazda, wznosząc się w powietrze w poszukiwaniu partnera do kopulacji. Ten spektakularny lot rozrodczy ma miejsce latem bądź na początku jesieni.

Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, samice i samce spotykają się w powietrzu, gdzie odbywa się kopulacja. Po zakończeniu tego kluczowego etapu rozmnażania, samice obarczone jajami opadają na ziemię i rozpoczynają poszukiwania odpowiedniego miejsca na zakładanie nowych kolonii. Wybierają lokalizacje z dostępem do pożywienia, odpowiednimi warunkami środowiskowymi i wystarczającą ochroną przed drapieżnikami.

Po znalezieniu odpowiedniego miejsca, samice zakładają nowe gniazdo, a proces ten obejmuje składanie jaj, z których wykluwają się larwy. Ten cykl życiowy pozwala hurtnicom pospolitym rozmnażać się i kolonizować nowe obszary, co stanowi istotny element ich ekologicznej adaptacji.

Stadia rozwoju

 • Jaja – składane są przez królowe hurtnic i rozwijają się w larwy.
 • Larwy – to młode stadium mrówek, które rozwijają się z jaj.
 • Poczwarki – larwy przekształcają się w poczwarki, a proces ten zachodzi wewnątrz kokonu.
 • Dorosłe osobniki – po okresie poczwarki wylęgają się dorosłe mrówki gotowe do pełnienia różnych ról w kolonii.

Miejsce bytowania

Hurtnice pospolite zakładają swoje gniazda w różnych środowiskach zarówno w przyrodzie, jak i w obrębie domów. W warunkach naturalnych te sprytne owady wybierają miejsca takie jak gleba, szczeliny w kamieniach, obszary pod korzeniami roślin, a nawet gnijące drewno. Znajdują się również często w otwartych przestrzeniach, takich jak łąki czy lasy.

Hurtnica pospolita może gnieździć się też w domostwach w różnorodnych miejscach, tworząc kolonie w środowisku ludzkim. Można je znaleźć:

 • pod posadzką,
 • za listwami przypodłogowymi,
 • w szczelinach murów czy nawet pod podwieszonymi sufitami.

Zdolność do adaptacji do różnych warunków środowiskowych sprawia, że potrafią efektywnie dostosować się do struktury budynków, a ich gniazda mogą być trudne do zauważenia, zwłaszcza gdy są umieszczone w ukrytych miejscach.

Pożywienie hurtnic pospolitych

Hurtnice pospolite to mrówki, które cechują się wszechstronną dietą, obejmującą różnorodne źródła pokarmu. Są wszystkożerne, co sprawia, że potrafią korzystać z wielu dostępnych źródeł żywności, takich jak:

 • nektar i miód – hurtnice zwyczajne są przyciągane do substancji słodkich, takich jak nektar z kwiatów i miód. Aktywnie zbierają nektar z kwiatów, co stanowi istotny składnik ich diety. Ponadto chętnie sięgają po miód, jeśli znajdą go w dostępnych źródłach;

 • owady – mrówki te są również drapieżnikami i polują na inne owady. Chętnie zjadają małe owady, czerwie, larwy oraz inne bezkręgowce. Ta zdolność do konsumpcji owadów przyczynia się do kontroli populacji szkodliwych owadów w ich środowisku. Czerwie stanowią kolejne źródło białka w diecie hurtnic zwyczajnych. Mogą one być zarówno zdobywane, jak i hodowane wewnątrz gniazd, co przyczynia się do różnorodności ich pożywienia;

 • wydzieliny mszyc – hurtnice pospolite utrzymują symbiotyczną relację z mszycami. Zbierają wydzieliny mszyc, korzystając z relacji mutualistycznej, w której mszyce otrzymują ochronę przed drapieżnikami, a mrówki dostają słodki pokarm;

 • padlina – w niektórych przypadkach hurtnice podejmują się zjadania padliny. Ta zdolność do korzystania z różnorodnych źródeł pokarmu sprawia, że są ekologicznie elastyczne i potrafią dostosować się do zmieniających się warunków.

Hurtnice zwyczajne, dzięki swojej elastycznej diecie, odgrywają istotną rolę w ekosystemie, pełniąc funkcje nie tylko zbieraczy i drapieżników, ale również przyczyniając się do recyklingu substancji organicznych.

Hurtnice pospolite w środowisku domowym człowieka

Choć zazwyczaj nie stanowią poważnego zagrożenia dla domostw, mogą stwarzać pewne uciążliwości, co może wymagać podjęcia odpowiednich kroków. W poszukiwaniu pożywienia, te małe owady niekiedy wchodzą do wnętrza domów, co może prowadzić do niewielkich problemów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia większych kolonii. Mimo że nie są uważane za szkodniki domowe na dużą skalę, ich obecność w pomieszczeniach może być kłopotliwa, szczególnie gdy hurtnice zaczynają działać w większym zakresie i wymagają skutecznej kontroli, aby uniknąć ewentualnych niedogodności dla mieszkańców domu. Zwalczanie mrówek z gatunku hurtnicy pospolitej może wymagać zastosowania odpowiednich preparatów lub skorzystania z profesjonalnych usług dezynsekcji.