Pluskwa gołębia

Pluskwa gołębia to owad z rodziny pluskwowatych (Cimex columbarius), blisko spokrewniony z pluskwą domową. Jej głównymi żywicielami są ptaki, jak wskazuje sama nazwa, zwłaszcza gołębie. Poza gołębnikami owada tego można znaleźć w gniazdach szpaków oraz w kurnikach.

Wygląd
Pod względem rozmiaru i wyglądu pluskwa gołębia jest bardzo podobna do pluskwy domowej, która jako dorosły osobnik dochodzi do rozmiarów 5-7 mm. Owady te są bardzo często mylone. Jednym ze sposobów ich odróżnienia jest porównanie stosunku szerokości głowy (włączając oczy) do długości trzeciego segmentu czułka. U większości pluskiew gołębich wynosi on mniej niż 1,6. Pluskwa domowa natomiast ma o 1,7 raza szerszą głowę od trzeciego segmentu czułków.

Zachowanie i środowisko
Choć głównym środowiskiem pluskwy gołębiej są gniazda ptaków, w przypadku braku dostępu do swoich typowych gospodarzy, insekt ten może atakować człowieka. Jego ukąszenia mogą prowadzić do powstania swędzących śladów. Reakcja organizmu jest tu jednak indywidualną kwestią.

Rozmnażanie
Podobnie jak inne pluskwy, Cimex columbarius jest owadem jajorodnym. Samica składa jaja w ukrytych miejscach, z których po pewnym czasie wylęgają się młode pluskwy.

Znaczenie dla człowieka
Chociaż pluskwa gołębia nie jest tak powszechna w środowisku domowym jak pluskwa domowa, jej obecność może być uciążliwa dla ludzi, zwłaszcza gdy znajduje się w pobliżu gniazd ptaków. Ukąszenia mogą powodować podrażnienia skóry i reakcje alergiczne u niektórych osób.

Aby infestacja pluskwą gołębią nie była scenariuszem w twoim domu, zadbaj o to, by ptaki nie utworzyły gniazd w budynkach mieszkalnych. Można to zrobić, np. poprzez odpowiednie zabezpieczenia strychów. Jeżeli w pobliżu jest gołębnik, to warto zabezpieczyć mieszkanie przed pluskwami. Techniki prewencyjne są tu podobne jak przy pluskwie domowej i obejmują m.in. założenie moskitiery na okna.