Deratyzacja

Deratyzacja to proces zwalczania i eliminowania gryzoni, takich jak myszy, szczury czy norniki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, powodować szkody w budynkach, magazynach czy na uprawach roślin. Gryzonie te mogą przenosić różne choroby, dlatego kontrola ich populacji jest kluczowa dla ochrony zdrowia publicznego. Deratyzacja może być przeprowadzana za pomocą różnych metod, w tym za pomocą środków chemicznych (trutki), pułapek, środków biologicznych czy fizycznych barier. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki danego miejsca, rodzaju gryzoni oraz celów interwencji. Właściwie przeprowadzona deratyzacja pomaga w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się gryzoni oraz chorób przez nich przenoszonych.

Deratyzacja wchodzi w skład usług DDD, do których należą także dezynsekcja i dezynfekcja.